DANLET PRO, spol. s r.o. Veľkoobchod a montáž
kúrenie - voda - plyn

Zlatovská 22, 911 05 Trenčín - areál KARA
tel.: +421 911 419 941

Postup realizácie montáže

 • kontaktujte nás cez formulár, e-mailom, telefonicky alebo osobne na predajni so špecifikáciou montáže

 • špecifikácia požiadaviek montáže

 • predloženie projektovej dokumnetácie

 • špecifikácia požiadaviek mimo projektovej dokumntácie

 • konzultácia a poradenstvo k montáži

 • spracovanie zmluvy o dielo alebo záväznej objednávky k montáži

 • realizácia montáže

Kontakt na realzáciu montáže

tel. +421 911 419 941

e-mail: info@danlet.sk

Kontaktujte nás
Carousel Slider

Realizované stavby

Bytový dom
 • Gagarinová 1717, Trenčín
 • výmena a montáž ležatého rozvodu kanalizácie
2018
Bytový dom
 • Drietoma 540
 • pripojenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie
2017
Bytový dom
 • ulica Bazovského 274/8, Trenčín
 • výmena a montáž stúpajúcich rozvodov vody (TÚV, SV a cirkulačka), plynu a kanalizácie
2017
Bytový dom
 • ulica Považská 1712, Trenčín
 • výmena a montáž ležatých rozvodov studenej vody a kanalizácie
2016 / 2017
Bytový dom
 • ulica M. Turkovej 1792, Trenčín
 • výmena a montáž ležatých rozvodov studenej vody a kanalizácie
2016
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o.
 • budova na bratislavskej ulici v Trenčíne
 • kompletná realizácia voda, plyn, kúrenie
 • web: www.emt.sk
2014
ANSAT, s.r.o.
 • budova na opatovskej ulici v Trenčíne
 • kompletná realizácia kúrenia
 • web: www.ansat-tn.sk
2013
COLD, s.r.o.
 • budova na kasárenskej ulici v Trenčíne
 • kompletná realizácia voda, plyn, kúrenie
 • web: www.coldservis.sk
2012
Ukážky realizácie našej práce